Funko pop

فانکوپاپ ها در این سال ها هواداران زیادی را به خود جذب کرده و توانسته جایگاه ویژه ای در ویترین کلکسیون دار ها باز کند .
این محصول دارای مفصل کتف و گردن است .
برای کودکان زیر 3 سال توصیه نمیشود