Call of Duty: Black Ops 6

بازی Call of Duty: Black Ops 6 بر عکس نسخه های دیگر حقیقی نیست و کاملا به دست
شرکت اکتیویژن نوشته شده است, این بازی در سال 1990 بعد از جنگ سرد جریان دارد.
صدام حسین وظیفه رهبری تمامی جنگ ها رو بر عهده دارد, این وسط گروه هایی هستند که مانع
جنگ بین صدام و کشورهای دیگری شوند.