اطلاعاتی در مورد بازی Suicide squad : kill the justice league
اطلاعاتی در مورد بازی Suicide squad

اطلاعاتی در مورد بازی Suicide squad : kill the justice league

درجه سنی و اطلاعاتی در مورد بازی Suicide squad : kill the justice league

اطلاعاتی در مورد بازی Suicide squad

سنگاپور بازی Suicide squad : kill the justice league را مناسبت درجه سنی +18 دانست بعلاوه اطلاعاتی در مورد جهانش منتشر کرد که طبق ان به چند تکه تقسیم شده و در هر کدام یک باس منتظر شماست بازیکنان نمیتوانند بازی را پیش ببرند مگر اینکه بر هر باس پیروز شوند

مدت زیادیست افراد چشم براه Suicide squad : kill the justice league هستند شرایط وقتی سخت تر شد که راکستدی  جزییات محدودی از گیم پلی به اشتراک گذاشت اما این روند ماندگار نیست چون میخواهند تا چند ساعت بعد در مراسم  State of play به مدت 15 دقیقه بازیکنان را با گیم پلی بیشتر اشنا کنند با اینحال سازمان رده بندی سنی سنگاپور تصمیم گرفته قبل از مراسم جزییاتی به اشتراک بگذارد.

اطلاعاتی در مورد بازی Suicide squad

اینکه  دنیای بازی به چند نقطه ی  تقسیم شده و با انگیزه ی شکست باسهای قدرتمند وارد هر کدام میشوید شاید با قرار گرفتن در شرایط هیجان خوبی منتقل کند اما موضوعی تازه و خاص محسوب نمیشود

نگاهی به اطلاعات فاش شده توسط سازمان رده بندی سنی سنگاپور بیندازید :

برای زاویه دیدتان سوم شخص در نظر گرفته شده تا مناطق مختلف شهر تا حریفانی مانند رباتها و فضاییها را ازین دید بررسی کنید پلیر باید در هر نقطه ی مختلف با یک باس جدید درگیر شود تا روند بازی درست و موفقیت امیز پیش برود مسئولیتها با وجود مراحل فرعی گسترده تر شده و باید برای دست یافتن به ایتمهای جدید و ارتقا اسلحه ها در انها شرکت کنید

در بعضی نقاط مجبورید در میان اجساد قدم بزنید که گاهی عضو بدنشان قطع شده انها صحبت نمیکنند و هیچ تعاملی قرار نیست میان شما برقرار شود اگر به دشمنان اسیب بزنید مایعی به رنگ بنفش به اطراف میپاشد اگر هم پلیر صدمه ببیند لکه های خون بر صفحه رویت میشود داستان صحنه های خشونت امیزی برایتان تدارک دیده که با طنز تاریک همراه میشود برای مثال انگشت فردی جدا شده و کاراکترها با خندیدن و شوخی واکنشی بی جا نشان میدهند اما این انتهای خشونت نیست در ادامه صحنه هایی تهوع اور مانند فرو شدن تیغ در گلو یا دراوردن قلب از قفسه سینه ی کسی اماده شده همینها سبب شد تا درجه سنی را به +18 محدود کنیم

مقاله پیشنهادی : سری کامیک Suicide squad : kill the justice منتشر خواهد شد