بازی Resident evil 4 remake در TGS 2022 حضور نخواهد داشت

Resident evil 4 remake در TGS 2022 حضور نخواهد داشت

بازی Resident evil 4 remake در TGS 2022 حضور نخواهد داشت

Resident evil 4 remake در TGS 2022 حضور نخواهد داشت

خیلی از افراد منتظر عرضه ی بازسازی Resident evil 4 هستند و هواداران بعد از اینکه بازی در رویداد Gamescom حضور پیدا نکرد توقع غیبت دوباره در Tokyo game show 2022 را نداشتند

کپکام  به تازگی عنوانهای خودش را در فهرستی برای رویداد Tokyo game show 2022 اماده کرد اما یکی از بزرگترین پروژه های این کمپانی از قلم افتاده بود اتفاقی عجیب که هواداران را با دیدن  Resident evil village gold edition در فهرست بیشتر متعجب کرد البته Resident evil 4 remake چیزی را از دست نداده و در مارس 2022 فرصتی دوباره خواهد داشت اما توجه بیشتر کپکام  به Resident evil village gold edition از نظر تاریخ عرضه ها توجیح دارد چون این بازی قبل از بازسازی Resident evil 4 منتشر خواهد شد

مقاله پیشنهادی : نسخه ی بازسازی Resident Evil 4 میتواند بهترین بازی این عناوین باشد