بازی star wars jedi survivor دارای 5 موضع نبرد خواهد بود

star wars jedi دارای 5 موضع نبرد خواهد بود

بازی star wars jedi survivor دارای 5 موضع نبرد خواهد بود

star wars jedi دارای 5 موضع نبرد خواهد بود

طبق صحبت استیگ آسموسن به محض در دست گرفتن کنترل کال به 5 موضع مسلط خواهید شد میتوانید همزمان که با  Lightsaber چالشها را پشت سر میگذارید کم کم یکی یکی بدستشان بیاورید بازیکن در همان ابتدا به صورت پیش فرض Lightsaber را داشته و در کنارش با داشتن یک حرکت ویژه حملات مرگبارتری رقم میزند کال مختار است هر یک از سه وضعیت را انتخاب کرده و دو وضعیت دیگر هم داشته باشد

star wars jedi survivor دارای 5 موضع نبرد خواهد بود

طبق تریلری که به تازگی نمایش داده شد کال را همراه با یک لایت سیبر صلیبی دیدیم که شبیهش را در لایت سیبر کاراکتر کایلو رن نسخه های پیشین مشاهده کردیم آسموسن با بیان ویژگی لایت سیبر کال که بخاطر وزنش و روشی که حرکت میکند یاداوری کرد برای نشانه گیریهای دقیق تعبیه شده

موضع پنجم عملکرد متفاوتی دارد که میتوانید برای مثال در دست راست یک لایت سیبر و در دست چپ یک Blaster حمل کنید جالب است بدانید این تنها یکی از امکانات ارتقا یافته در بازی میباشد مابقی در قدرتهای تازه و روشهای جدیدی برای جا به جا شدن میان سیاره ها سرانجام بهبود در تجهیزات و دشمنان هم دیده خواهد شد

برای اطلاع از سیستم مورد نیاز بازی میتواندی به مقاله ( سیستم مورد نیاز بازی Star Wars Jedi: Survivor اعلام شد ) مراجعه کنید