بازی Wo Long: Fallen Dynasty نسبت به Nioh ساختار بازتری دارد

بازی Wo Long: Fallen Dynasty نسبت به Nioh ساختار بازتری دارد

Wo Long: Fallen Dynasty نسبت به Nioh ساختار بازتری دارد

استودیو تیم نینجا گفته اینبار میخواهد بازی متفاوت تری نسبت به عنوان قبل بسازد و تغییرات را بیشتر به سمت مکانها و ازادی عمل  ببرد

تیم نینجا در اینده ای نزدیک یعنی سال 2024 از بازی Rise of the ronin رونمایی خواهد کرد که اولین تجربه اش در ایجاد جهان باز میباشد اما قبل از انتشارش  یک بازی دیگر برای تمام پلتفرمها تدارک دیده با سبک اکشن نقش افرینی که بر خلاف Rise of the ronin قرار نیست با جهان باز رو به رو شویم اما تیم نینجا بر ایجاد محیطهای بزرگ تر تاکید زیادی داشته تا بتواند تفاوتی برجسته با اثر قبلی اش یعنی Nioh ایجاد کند

تهیه کنندگان بازی جدیدا با وبسایت Wccftech  برای صحبت در این زمینه وارد مصاحبه شدند اقای Fumihiko yasuda و Masaaki yamagiwa بر یک شباهت بازی جدیدشان با Nioh یعنی ماموریت محور بودنش تاکید کردند اما اینبار در محیطی بسیار گسترده تر البته چنین تحولی صرفا برای ایجاد یک تغییر نبوده انها هر بار از بازیکن میخواهند هدفمند وارد گشت وگذار شود

در اینباره تکه ای دقیق از گفت و گو را بخوانید

بازی در مقایسه با Nioh بخاطر انتخاب کشور چین  به بازیکن اجازه ی پرسه زدن در محیطهای بازتری را خواهد داد ما قصد داشتیم تمام ویژگیهایی که طبیعت چین با انها شناخته و تعریف میشود را ایجاد کنیم فضاهایی با عمق زیاد و دیده نشده بهمراه کوه های مرتفع و باشکوه

خصوصیت ماموریت محور بودن Nioh را به این دلیل دوباره تکرار کردیم که لذت بازی محدود نشده و بازیکن کمتر سرگرم اکشنها و مبارزات شود بنابراین او برای هر بار رفتن در دل طبیعت چین دلیلی خواهد داشت درست است که با بازی جهان باز رو به رو نخواهید بود اما پا گذاشتن در محیطهای کشف نشده منافعی برایتان خواهد داشت