سلاح های بازی Dead Island 2 قابل تخریب خواهند بود
سلاح ها در Dead Island 2 قابل تخریب خواهند بود

سلاح های بازی Dead Island 2 قابل تخریب خواهند بود

سلاح ها در Dead Island 2 قابل تخریب خواهند بود

اقای ادام داکت موضوع سلاحهای قابل تخریب بازی Dead island 2 را با وبسایت VG247 در میان گذاشت

گفت که اسلحه های گرم حاوی مهمات میباشند و تصمیم گرفته ایم انهایی که برای نبردهای نزدیک کاربرد دارند برای رعایت تعادل  کم کم تخریب شده و دوام بیشتری داشته باشند

سلاح ها بازی Dead Island 2 قابل تخریب خواهند بود

مدیر طراحی عنوان Dead island 2 از اهدافش درباره ی بازیکنان و سلاحها گفت:

سلاح ها در Dead Island 2 قابل تخریب خواهند بود

ما قصد داریم بازیکنان برای دست یابی به سلاحهای جدید مشغول جست و جو شده تا با مادها و موارد زیادی که برایشان تدارک دیده ایم رو به رو شوند

او از امکاناتی که در بخش سلاحهای تخریب پذیر اوضاع اسلحه را به بازیکن یاداوری میکند گفت برای اینکه کاربران بتوانند میزان تخریب را تشخیص داده و کنترلش کنند برای بازی امکانی به نام وضعیت تخریب طراحی شده

اقای داکت برای شفاف سازی مثالی از شکستن یک سلاح کاتانا زد که یک دسته در دست کاراکتر اصلی باقی میماند و مابقی سلاح که تیغه باشد در جمجمه ی زامبی نمایش داده خواهد شد

بازی Dead island 2 8 سلاح در اختیار بازیکنان قرار میدهد حتی میتوانند 8 سلاح دیگر هم ذخیره کرده تا بتوانند در لحظات حیاتی تعویض را تجربه کنند

مقایسه بازی : جزییات بیشتری از بازی Dead island 2 منتشر شد