لیست تروفی ها و اچیومنت های بازی Dead Island 2 منتشر شد

لیست تروفیها و اچیومنتهای بازی Dead Island 2 منتشر شد

لیست تروفی ها و اچیومنت های بازی Dead Island 2 منتشر شد

لیست تروفیها و اچیومنتهای بازی Dead Island 2 منتشر شد

تا چند وقت دیگر یکی از بهترین بازیهای خشن سال منتشر خواهد شد و به تازگی شرکت سازنده لیستی بلند از تروفی ها و اچیومنت هایی که پلیر ها میتوانند در بازی به آن دست پیدا کنند منتشر کرده است

تا به حال اخبار خوبی در مورد این بازی عنوان شده و طی نمایش های خوبی که این بازی داشته است تا به حال نظرات خیلی از پلیرها را به خود جلب نموده که البته باید تا تاریخ انتشار بازی منتظر بمانیم

لیست تروفیها به شرح ذیل میباشد

 

نام تروفی توضیحات
Making Your Mark تکمیل 10 کوئست غیر داستانی
Rising Star تکمیل 20 کوئست غیر داستانی
LA Influential تکمیل 40 کوئست غیر داستانی
Ooh, Shiny! پیداردن اولین سلاح افسانه ای
Zombologist در Zompedia تمامی زامبی ها را آنلاک کنید
On Safari اولین چالش زامبی را تکمیل کنید
Variety is the Spice of Death سطح یک چالش تمامی سلاح ها را تکمیل کنید
Zombicidal Maniac سطح یک چالش تمامی مبارزات را تکمیل کنید
Survival Skills سطح یک چالش بقا را تکمیل کنید
Smorgasbord سطح یک چالش تمامی اکتشافات را تکمیل کنید
Sharpest Tool in the Box تکمیل 5 کوئست مربوط به سلاح ها Lost & Found
Sole Survivor تکمیل کوئست های شخص گمشده Lost & Found
Jumbo Keyring بازکردن 10 لاک باکس
Bookworm پیداکردن 20 دفترچه خاطرات
Stacking the Deck بدست آوردن 20 کارت مهارت
Max Headroom رسیدن به سطح یا لول 30
Anger Management کشتن 50 زامبی با استفاده از ویژگی Fury
This is My Weapon آپگریت کامل یکی از سلاح های Superior به همراه ماد کردن تمامی اسلات های آن
Hazardous Materials کشتن 100 زامبی با استفاده از آتش
Break a Leg قط کزدن 100 دست و پا
Slayer Squad کامل کردن 5 کوئست در حالت کواپ
I Am the Resurrection بازیابی کردن همراهان خود 5 بار
Coup de Grâce کشتن 25 زامبی با فینیشر
Perks of the Job تکمیل 5 چالش بلو پرینت
Donk! پرتاب چاقو به سمت زامبی که در فاصله 35 متری شماست
Apex Predator کشتن 10 مدل مختلف زامبی Apex
I Got a Zombie Army and You Can’t Harm Me انجام 25 حرکت دفاعی به صورت کامل