نائوکی یوشیدا کارگردان بازی Final fantasy XVI نخواهد بود
نائوکی یوشیدا کارگردان FFXVI نخواهد بود

نائوکی یوشیدا کارگردان بازی Final fantasy XVI نخواهد بود

نائوکی یوشیدا کارگردان FFXVI نخواهد بود

تعداد هواداران بازی نقش افرینی انلاین Final fantasy XVI تا دسامبر سال 2019 به 18 میلیون نفر رسید که ثابت میکند موفقیت لازم را کسب کرده

مدتی پیش  حدس و گمانهایی در مورد اینکه کارگردان Final fantasy XVI مسئولیت کارگردانی شماره ی شانزدهم را بر دوش میکشد تبدیل به موضوعی مبهم شد اما به تازگی او به شایعات خاتمه داد

نائوکی یوشیدا کارگردان بازی FFXVI نخواهد بود

بنابر گفته ی LiveDoor اقای نائوکی یوشیدا که همزمان در جایگاه تهیه کننده و کارگردان اوضاع را مدیریت میکند با جوابی قطعی غیبتش در Final fantasy XVI اعلام کرد او در مورد ادامه ی همکاری اش گفت چند سال بعد برای کارگردانی در نسخه ی چهاردهم برخواهد گشت

نائوکی یوشیدا کارگردان FFXVI نخواهد بود

اما چرا چنین شایعه ای پخش شد

برداشتهای کاربران از نقطه ای شروع شد که کمپانی اسکوئر انیکس اگهی استخدامی به اشتراک گذاشت که در ادامه نامش را با  3RD Development Division عوض کرد

محتویات این صفحه اقای یوشیدا را مدیر تعیین کرده بود و اعلام شده بود که در حال حاضر میخواهند اثری با مقیاس بزرگ تر اماده کنند که برای کنسولهای نسل بعد مناسب باشد بعضی کاربران تصور کردند به بازی Final fantasy XVI اشاره شده به هر حال این بازی مراحل توسعه را میگذراند و برای دریافت اطلاعات بیشتر باید صبر کنیم

مقاله پیشنهادی : در اواخر ماه اکتبر اطلاعات بیشتری از بازی FFXVI منتشر خواهد شد