نسخه ی بازسازی Resident Evil 4 میتواند بهترین بازی این عناوین باشد
نسخه ی Resident Evil 4 Remake میتواند بهترین بازی این عناوین باشد

نسخه ی بازسازی Resident Evil 4 میتواند بهترین بازی این عناوین باشد

نسخه ی Resident Evil 4 Remake میتواند بهترین بازی این عناوین باشد

داسک گالم نام یکی از منابع داخلی معتبری ست که به بازیهای ترسناک میپردازد به تازگی در توییتر به طرفداران بازی Resident evil 4 اطمینان داد که یکی از بهترین بازسازیها را تجربه خواهند کرد همچنین در پیام جدیدش یاداوری کرد که روند ساخت Resident evil 4 remake تا بحال موفقیت امیز پیش رفته و این بهبود تا حدی میباشد که بازیکنانی را متعجب خواهد کرد احتمالا این بازسازی با سریهای دیگر در رقابت پیروز شود ازعالی پیش رفتن مراحل ساخت احتمال میدهیم بازی قبل از تاریخ مشخص شده منتشر شود

داسک گالم در توضیحاتی مفصل تر سعی کرد مخاطبان را امیدوار کند.

نسخه ی Resident Evil 4 Remake میتواند بهترین بازی این عناوین باشد

شاید برخی افراد حرفهایم را بی دلیل و کذب تلقی کنند اما کسانی که به اطلاعات داخلی و محرمانه ی  کپکام دسترسی دارند متوجه ی درستی ادعایم میشوند انها از جلو افتادن بازی خبر دارند چون روند ساخت بهتر از توقعات تیم سازنده پیش رفته که همه اینها تنها یک معنی بیشتر نمیدهد اینکه  باید منتظر بازسازی فوق العاده ای باشید

مقاله پیشنهادی : سازندگان Resident Evil 4 Remake به سه تیم مجزا تقسیم شده اند