ویژگی NEW GAME PLUS و PHOTO MODE در RESIDENT EVIL 4 REMAKE

ویژگی NEW GAME PLUS و PHOTO MODE در RESIDENT EVIL 4 REMAKE

بالاخره نوبت بازسازی بازی محبوب Resident evil 4 هم رسید که توسط کمپانی کپکام انجام شده و تا یک ماه اینده برای انتشار اماده خواهد شد در همین راستا کپکام سعی کرده  زمان باقیمانده را با نمایش جزییات مختلف از ریمیک پر کند  کارگردانان هم به طور مستمر هیجان کاربران را با اشتراک اطلاعاتی از تغییرات ایجاد شده و امکانات جدید بیشتر میکنند  حالا هم اقایان یاسوهیرو امپو و کازونوری کادوی تصمیم به مصاحبه ای جدید گرفته اند

ریمیک Resident evil 4 شامل نیو گیم پلاس و فوتو مود خواهد بود

ابتدا مژده ی عرضه ی دو امکان نیو گیم پلاس و عکاسی را دادند در ادامه از چند الگوی کنترل مشترک میان ریمیک و نسخه های 2 و 3 صحبت کردند طرحی که با الگوی کنترل بازی اصلی فاصله ی کمی دارد اما به طور کامل کپی نشده و کمی هم از روستا صحبت کردند که در ریمیک برای پیچیده ترشدن جست و جوی بازیکنان بزرگ تر شده

کپکام قبلا در مورد اینکه جزیره همچنان در ریمیک وجود دارد صحبت کرده بود اما نه به شکل قبل یعنی اینبار در جزیره ای بازسازی شده پرسه خواهید زد در عین حال برای گسترده بودنش حد و مرز قائل شده ایم تا وسعتش به اندازه ی نسخه ی اصلی باقی بماند