کنترلهای جدید روی سختی بازی Street fighter 6 تاثیر نخواهند گذاشت
کنترلهای جدید روی سختی Street fighter 6 تاثیر نخواهند گذاشت

کنترلهای جدید روی سختی بازی Street fighter 6 تاثیر نخواهند گذاشت

کنترلهای جدید روی سختی Street fighter 6 تاثیر نخواهند گذاشت

توسعه دهندگان به بازیکنان قول داده اند که  تعادل در نبردها برای افرادی که از کنترلهای مدرن استفاده میکنند برهم نخواهد خورد

بعد از اینکه بازی Street fighter 6 رونمایی شد شور و هیجان زیادی را در کاربران ایجاد کرد با اینکه از ماه پیش تا الان اطلاعات زیادی منتشر شده که در درک بازی تاثیر زیادی داشته اما یکی از موضوعاتی هنوز مبهم  کنترلهای اختیاری میباشد که سوال بزرگی در ذهن مخاطبان ایجاد کرده اینکه ایا تعادل در سختی بازی توسط کنترلهای ساده بر هم خواهد خورد یا خیر

کنترلهای جدید روی سختی Street fighter 6 تاثیر نخواهند گذاشت

اما توسعه دهنگان با پاسخی قاطع دلگرمی داده اند مدتی پیش کارگردان بازی در اینباره گفت و گویی با گیم اینفورمر داشت کاربران را سعی کرد با این جمله که کنترلهای مدرن به درجه سختی اسان هیچ شباهتی نخواهند داشت و تعادل همچنان برقرار خواهد بود اسوده خاطر کند

عنوانهای مبارزه ای برای افراد مبتدی پیشنهادی دشوار محسوب میشوند  خوب میشود اگر تیم سازنده ی Street fighter 6 گزینه هایی در دل بازی جا دهد که از افراد تازه وارد حمایت کرده و سرگرمی مناسب و هیجان انگیز برایشان دست و پا کند با اینحال لحظات مهم و جذاب بازی در دل چالشهایش باید جای داده شوند امیدواریم گفته ی سازندگان طبق تصوراتمان باشد

مقاله پیشنهادی : توسعه بازی Streat fighter 6