نامزدهای مراسم GAME AWARDS 2023 مشخص شد

نامزدهای مراسم GAME AWARDS 2023 مشخص شد

دیشب به طور رسمی جف کیلی مجری مراسم GAME AWARDS 2023 نامزد ها و تاریخ برگزاری مراسم GAME AWARDS را مشخص کرد.

نامزدهای مراسم GAME AWARDS 2023 مشخص شد

نامزد های بهترین بازی سال 2023

ALAN WAKE II

MARVEL SPIDER MAN 2

THE LEGEND OF ZELDA TEARS OF THE KINGDHOM

RESIDENT EVIL 4

SUPER MARIO WONDER

BALDURS GATE 3

تاریخ برگذاری مراسم GAME AWARDS 2023 در 3 بامداد 17 اذر رخ میدهد