نامزدهای مراسم GAME AWARDS 2023 مشخص شد
مراسم GAME AWARDS 2023

نامزدهای مراسم GAME AWARDS 2023 مشخص شد

دیشب به طور رسمی جف کیلی مجری مراسم GAME AWARDS 2023 نامزد ها و تاریخ برگزاری مراسم GAME AWARDS را مشخص کرد.

مراسم GAME AWARDS 2023

 

نامزد های بهترین بازی سال 2023

ALAN WAKE II

MARVEL SPIDER MAN 2

THE LEGEND OF ZELDA TEARS OF THE KINGDHOM

RESIDENT EVIL 4

SUPER MARIO WONDER

BALDURS GATE 3

تاریخ برگذاری مراسم GAME AWARDS 2023 در 3 بامداد 17 اذر رخ میدهد