Star wars jedi : survivor داستانی تاریکتر و عمیق تری را روایت میکند

داستان تاریک تر و عمیق تر بازی Star wars jedi : survivor

Star wars jedi : survivor داستانی تاریکتر و عمیق تری را روایت میکند

داستان تاریک تر و عمیق تر بازی Star wars jedi : survivor

داستان تاریک تر و عمیق تر بازی Star wars jedi : survivor تعریفی ست که کامرون موناگان بازیگر نقش اصلی یعنی Cal به جدیدترین نسخه Star wars  یعنی Survivor نسبت داده

به طور کلی سری بازیهای star wars jedi در عصری غم انگیز روایت میشوند و داستان ناراحت کننده ای دارند دورانی که انجمن Jedi منقرض شده که چند نفر جان سالم بدر میبرند اما مدتی بعد بدست  Empire به روش دردناکی از بین میروند

با توجه به توصیفات اقای کامرون موناگان انگار در Survivor اوضاع قرار است غم انگیز تر پیش برود و شاهد درد و سختی زیادی در سرنوشت Cal kestis باشیم

اقای موناگان صحبتهایی را در این زمینه با Game informer در میان گذاشت و دلیل این حجم از فشار را اینگونه بیان کرد سازندگان تصمیم گرفته اند اگاهانه در این نسخه تا میتوانند به Cal فشار بیاورند

به تکه ای از صحبتها توجه کنید

چالشهای سختی در پیش روی Cal است که اتفاقا داستانی هیجان انگیز تر و سرگرم کننده تر ساخته بعد از بازی اول به این فکر میکردیم که چطور میتوانیم شرایطی خلق کنیم که بیشترین چالشها را برای کاراکتر بوجود بیاورد چه چیز میتواند Cal را شکست دهد بعد داستان را چگونه ادامه دهیم و چه اتفاقهایی را انتخاب کنیم تا روایت را تا حد امکان پیچیده و غم انگیز کند

موضوع روایت تنها مبحثی نبود که موناگان در مصاحبه به ان پرداخت بلکه تمهای اصلی داستان و تعامل کارکترها و مسیر پیش رویشان که در روابط  تغییر ایجاد خواهد کرد بخشی از گفت و گو بودند

در مورد نبردهای بازی میتوانید به مقاله ی (بازی star wars jedi survivor دارای 5 موضع نبرد خواهد بود) مراجعه کنید